A magyar bor

Európa szerves részét képző magyarországi szőlészet és borászat különlegességnek számított kiváló ökológiai-természeti adottságaival, szép savakat, és kerek borokat termő szőlőhegyeivel, aszúsodó szőlőivel és borkereskedelmével. Magyarországon a finom bor állandó kísérője volt az asztali örömöknek. A magyar konyha zsíros, fűszeres, nehéz ételei száraz egészséges borokat igényeltek jó étrendi hatásaik miatt. Azonban nem csak a konyha, de a népgyógyászat is igényelte a bort. Rengeteg ünnephez kapcsolódott: keresztelők, lakodalmak, adás-vételi szerződések. Szentségtörésnek számított ha valaki a felemelt poharat nem hörpintette ki teljesen. Mátyás király nagy pártfogója volt a szőlészetnek és a borászatnak. Rengeteg külföldi ember szállt meg mindig budai palotájában, nagyon szerették Mátyás király borait.

A magyar bor rendkívüli adottsága, hogy sokszínű. Hazánk borászata ugyanis a szőlőfajtákat, a termőterületeket és a borászati eljárásokat tekintve világviszonylatban is rendkívül gazdag. Ezt a gazdagságot egészíti ki a borász szőlőről és borról alkotott víziója, ami a legváltozatosabb ízélményt jelentő borok születését teszi lehetővé.


„A nap süt, az ég kék, a fű zöld. A szőlő terem. A bor erjed és érik. Az ember dolgozik és remél, aggódik és örül. Élvezi munkája gyümölcsét és örömmel mutatja meg azt másoknak. Az idők kezdete óta így megy ez, így van ez most is. Aki belekavarodik a szőlő és a bor világába, azt e világ nem engedi soha. Debreczeni Mónika – birtokigazgató”

Magyarország bortermelése

Hazánk a 45,5–48,5° földrajzi szélességek között fekszik. Az ország 2/3 része a 10–11 °C-os izotermák között a szőlőtermesztés északi zónájában, de a középső zóna közelében terül el. Földrajzi adottságaink elsősorban a minőségi fehérborok termelésének kedveznek, de az ország déli, szubmediterrán klímájú térségei igen alkalmasak a minőségi vörösborok készítésére is. A minőségre nagy hangsúlyt kell helyeznünk. Magyarország szerény helyet foglal el a szőlő-bortermelő országok sorrendjében.

A 2005. évi statisztikai adatok alapján világviszonylatban szőlőterületünkkel és bortermelésünkkel egyaránt a 14. helyet foglaljuk el. De a helyezésekhez képest jobban informálnak a valós számadatok. Bortermésünkkel a világ összterméséből kereken 1,2%-kal, borkivitelünkkel a világ borexportjából mintegy 1%-kal részesedünk. Borexportunk mennyiségi növelésére aligha gondolhatunk. Jobb pozícióba csakis minőségi boraink részarányának növelésével kerülhetünk.